Om Åsløkka Barnehage

Åsløkka Barnehage er en privat to avdelings barnehage. Barnehagen eies og drives av Åssiden kvinne- og familielag der representanter fra foreldrene er valgt inn i eierstyret.

Vi har en stor og variert utelekeplass og ligger skjermet for bilstøy i solhellinga på Åssiden.

Skogen ligger i nær tilknytning til barnehagen og vi har kort vei til mange destinasjoner i vårt nærmiljø som butikk, skole, Aron skisenter og miljøstasjon.