/>

Vår visjon og satsningsområde

Trygge barn og innholdsrik hverdag. Vi er en liten og trygg barnehage som legger vekt på sosial og emosjonell kompetanse.

                      VÅR VISJON - trygge barn og innholdsrik hverdag.

                             Trygghet og omsorg legger grunnlag for læring og lek. Vi
      skal være varme og grensesettende voksne. Alle ansatte i Åsløkka er
  ansvarlig for å tilby barna et miljø som preges av glede, humor samt omtanke for
                     fellesskapet. Sammen skaper vi en varierende hverdag.

 

                          VÅRT SATSNINGSOMRÅDE - sosial kompetanse

   Alle barn i Åsløkka skal ha minst en god venn. De ansatte er ansvarlig for at barna opplever  tilhørighet og får mulighet til å utvikle gode og nære relasjoner til voksne og barn. Dette krever at de ansatte er med på å aktivisere barn både ute og inne.

 

 BARNEHAGES VERDIER - vi ønsker å formidle viktigheten av   en sunn  livsstil med et sunt og variert kosthold og viktigheten av fysisk aktivitet.

                                  I Åsløkka er alle ansvarlig for at vi skal ha et
       godt arbeidsmiljø og alle skal bidra til at foreldre og barn opplever Åsløkka
                                          som et godt sted å være.

 

***************
Åssiden Kvinne og
Familieforbund