De voksnes rolle i barnehagen

                    "Omsorg, trygghet, empati...
                     Det er det som vi kan gi!
                     Barna smiler, har det bra...
                     Det er slik som vi vil ha!"

Omsorg og trygghet legger grunnlaget for barnas lek og læring. Barna leker og lærer i lek, ved spill, måltider og omkledning. Vi har ofte pedagogiske opplegg, som f.eks: grupper, samling og turer. Like viktig er den tiden hvor barn selv velger hva de vil gjøre, som f.eks: klatre, pusle, rollelek og lego. Det er viktig at alle barna blir fulgt opp av de ansatte. De voksne skal observere leken og hjelpe barna igang med lek og skape relasjoner med andre barn. "ALLE SKAL MED"! Det vil si at vår viktigste jobb er at alle barna er en del av gruppen og avdelingen og barnehagen. De ansatte skal være oppmerksomme på barnas signaler og gi positive tilbakemeldinger.

 

Alle skal bli sett og alle skal bli sett for den de er. Vi skal bli kjent med barna og barnas interesser.

Ved bringing og henting skal hvert enkelt barn og foreldre føle at de blir møtt, sett  og  hilst velkommen til barnehagen av minst en av oss voksne. De skal alltid møttes av blide og imøtekommende ansatte. Ønsker og beskjeder skal her formidles. Personalet skal ta seg tid til å snakke med foreldrene, lytte til det de har å si og viser forståelse for det de sier. Samarbeid med foreldrene er viktig for å unngå vanskelige avkjedssituasjoner, personalet kan for eksempel oppfordre foreldrene til å ringe barnehagen for å høre hvordan det går med barnet. Personalet og foreldrene skal ikke snakke over hodet på barna. Er det noe barnet ikke trenger å høre, kan vi gå til en uforstyrret plass. Er det  mange barn og foreldre som kommer med en gang skal vi ikke bare konsentrere oss om en familie. Si "hei" til alle. Hvert enkelt barn og foreldre skal få tatt personlig avskjed med barnehagen og oss personalet før de reiser hjem. Personalet forteller noe som barnet har gjort i løpet av dagen, gir informasjon, minner om utflukter, fridager og lignende.

Vi er opptatt av riktig kosthold. Vi har sunn og god mat i barnehagen og barna skal få tid til å spise seg mette, vente på tur, be om mat, lære om mat og matvaner, lære bordskikk, ha gode samtaler i sin alminnelighet og oppleve måltidet som en positiv sosial aktivitet.

Når vi er ute skal vi ha en aktiv og bevisst rolle. Viktig å  lære barna flere uteaktiviteter, sikre at alle blir "sett", ha en god oversikt, lære om naturen og planlegge utetiden. Vi skal lære barn lekeregler og praktiske løsninger

Vi skal være positive modeller som viser glede og humor, er impulsive og er med på leken.

 

"I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet"

(Rammeplan 1.3)