Barnehageplass

Velkommen til Åsløkka Barnehage. 

 

Søknadsskjema kan dere finne på nettsiden til Drammen Kommune eller følg denne koblingen:

https://web-parent.prod.vigilo-oas.no/start-application/drammen

 

 Har dere spørsmål så ta gjerne kontakt på epost: post@aslokka.com eller tlf: 48995080